Avaldus täitemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks

Form reference

Täitemenetluse läbiviija

Kohtutäitur Andrei Krek
A. Puškini tn 14, 20307 Narva
Telefon: (+372) 35 69490
E-post: info@andreikrek.com

Elatisabi saava õigustatud isiku (lapse/laste) andmed

Ees- ja perekonnanimi* Isikukood/sünniaeg* Aadress (riik, maakond, linn/vald)* (tänav/küla, maja ja krt. nr)* Operations

*ühe avalduse võib täita mitme lapse kohta juhul, kui elatis on lastele määratud sama kohtulahendiga

Taotluse esitaja (lapse/laste esindaja) andmed

Elatisnõude võlgniku andmed