Elatisabi taotlemine

Täitemenetlusaegset elatisabi saab taotleda alates 1. jaanuarist 2017.
Täitemenetlusaegsele elatisabile on üldjuhul õigus alaealisel lapsel, kelle kasuks on kohtuotsusega välja mõistetud elatis ning kellele ülalpidamist maksma kohustatud isik ka täitemenetluse ajal elatist ei maksa.
Täitemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks tuleb täita avalduse ning edastada kohtutäiturile. Taotlus täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks on võimalik esitada ka e-posti teel. Taotlus tuleb digitaalselt allkirjastada, lisadokumendid saab esitada posti teel.
Avalduse blankett on kättesaadav SIIT.
Avalduse täitmise abi saamiseks pöörduge kohtutäituri büroosse. Kohtutäituri kontaktandmed leiate siit.

Kes saab täitemenetlusaegset elatisabi taotleda?

headarrow

Kas 18-aastane laps saab ise elatisabi taotleda?

headarrow

Kuidas on võimalik täitemenetlusaegset elatisabi saada?

headarrow

Kas elatisnõudega kohtusse pöördumisel tuleb tasuda ka riigilõivu?

headarrow

Mida pean tegema kui soovin elatise nõudega kohtusse pöörduda? Kust on võimalik saada abi kohtusse pöördumise osas?

headarrow

Millistel tingimustel on võimalik Eestis alustada täitemenetlust?

headarrow

Kes maksab kohtutäituri tasud, kui soovin kohtutäituri juures elatise nõudes täitemenetlust alustada?

headarrow

Kui lapsele on elatis välja mõistetud juba varasemalt ja ka täitemenetlus on kohtutäituri juures alustatud, siis kas elatisabi hakkab riik maksma automaatselt või tuleb selleks ka veel midagi teha?

headarrow

Kuhu peab täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks taotluse esitama?

headarrow

Kui suur on täitemenetlusaegne elatisabi ühes kuus?

headarrow

Kas täitemenetlusaegset elatisabi saab taotleda vaid ühe vanema kohta?

headarrow

Kuidas täitemenetlusaegset elatisabi arvutatakse?

headarrow

Mille järgi peaksin valima täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri?

headarrow

Millal hakkab riik täitemenetlusaegset elatisabi maksma?

headarrow

Miks on vajalik 4-kuuline ooteperiood enne kui elatisabi hakatakse maksma?

headarrow

Kas 4-kuulist ooteperioodi rakendatakse kõikidele täitemenetlusaegse elatisabi taotlejatele?

headarrow

Mis kuupäeval maksab Sotsiaalkindlustusamet elatisabi?

headarrow

Kuidas käituda siis, kui võlgniku suhtes küll täitemenetlus käib, kuid võlgnik on maksnud lapse elatisraha otse?

headarrow

Kas täitemenetlusaegset elatisabi on võimalik saada tagantjärele varasemalt kogunenud elatisvõlgnevuse eest?

headarrow

Kuidas ma saan täitemenetlusaegset elatisabi taotleda siis, kui lapse isa ei ole märgitud lapse sünnitunnistusele?

headarrow

Kas elatisabi saab taotleda, kui võlgnik elab välismaal ning Eestis ei ole võimalik täitemenetlust alustada?

headarrow

Mida teha, kui võlgniku suhtes on Eestis alustatud elatise sissenõudmise täitemenetlus, kuid võlgnik kolis välisriiki?

headarrow

Mida teha, kui võlgniku suhtes on välisriigis juba täitemenetlus käimas, kuid võlgnik siiski lapsele elatist ei maksa?

headarrow

Millal ja mis tingimustel on võimalik täitemenetluses rakendada võlgniku suhtes sunnimeetmeid (näiteks võlgniku juhtimisõiguse peatamine)?

headarrow

Kui täitemenetlusaegse elatisabi saaja ei soovi enam elatisabi väljamakseid saada, siis kuhu peaks Ta avalduse esitama?

headarrow

Kas riigipoolne elatisabi maksmine tähendab, et elatisvõlgnik enam lapsele elatist maksma ei pea?

headarrow

Kohus tegi elatise nõudes tagaseljaotsuse, kuid teine vanem ei ole elatist maksma hakanud. Kas järgmise sammuna peaksin pöörduma kohtutäituri juurde?

headarrow

Mida teha olukorras, kus võlgnik väidab, et tal pole raha lapsele elatise maksmiseks, kuid tegelikult elab suures majas, omab autot ja ka töötab?

headarrow

Kas võlgnik peab elatist maksma iga kuu konkreetseks kuupäevaks?

headarrow

Kas elatise nõue aegub?

headarrow

Millises järjekorras täidetakse elatise asjas tekkinud võlgnevused?

headarrow

Kelle poole pöörduda elatisabi puudutavate küsimustega?

headarrow