Vara nimekirja esitamine

Kohtutäituril on õigus kohustada võlgnikku esitama temale kuuluva vara ja kohustuste nimekirja. Võlgnikul on kohustus seda esitada kohtutäituri nõudel. Vara nimekiri peab olema korrektne ja ammendav. Võlgnik ei tohi vara või sissetulekut jätta nimetamata või esitada teadlikult valesid andmed oma vara kohta. Kohtutäiturile teadlikult ebaõigete andmete esitamine on kriminaalkorras karistatav.

Vara nimekirja võib esitada täites blanketi SIIT.

Kui Teil on küsimusi vara ja kohustuste nimekirja koostamise kohta- võtke kindlasti ühendust kohtutäituriga. Kohtutäitur võib taotleda kohtult kohustada võlgnikku vandega kinnitama kohtutäiturile esitatud andmete õigsust.