Vara müügitulemi kalkulaator

Nõude summa*

Tulem või müügihind*

Täitekulud

Kohtutäituri tasu*

kalkulator2

Täitekulud

Jagatav tulem

Kohtutäiturile müügist

Sissenõudjale müügist

Arvutus ei arvesta võimaliku korteriühistu pandiõiguse nõuet.

objectimage