Täitmisavaldus

Form reference

Täitemenetluse läbiviija

Kohtutäitur Andrei Krek
A. Puškini tn 14, 20307 Narva
Telefon: (+372) 35 69490
E-post: info@andreikrek.com

Sissenõudja

Sissenõudja esindaja

Võlgnik

Võlgniku esindaja

PALUN PÖÖRATA TÄITMISELE TÄITEMENETLUSE SEADUSTIKU ALUSEL TÄITEDOKUMENT:

Nõude suurus
Nõude suurus
€ kuus
Võlgnevus eelmiste perioodide eest
%
%
 

Võlgniku teadaolev vara

AVALDUSE LISAD

One file only.
2 GB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
2 GB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Avaldaja allkiri

Avaldaja andmete muutumisest palun kohe teavitada kohtutäiturit. Mitteteatamise tagajärjel tekkinud arusaamatuste eest kohtutäitur ei vastuta.
Täitmisavaldusele tuleb lisada täitedokument.